Bespovratni vaučeri za digitalizaciju  

Vaučeri su namijenjeni jačanju kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije, a moći će se iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, jačanje kapaciteta poduzeća za digitalizaciju i digitalnu transformaciju, digitalni marketing, jačanje kibernetičke otpornosti te za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga. 

Ako trebate stručnu  pomoć oko izrade projektne dokumentacije kontaktirajte nas.

Očekivani datum objave: 2. kvartal 2022. godine.  Pogledajte ovdje

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko kategorija usluga:  

Vaučer za digitalni marketing

Prihvatljivi troškovi: izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izrada online trgovina i platformi za rezervacije Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Strategiju digitalne transformacije

Prihvatljivi troškovi: izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske uslugeIznos bespovratnih sredstava: 76.000 kn

Poboljšanje digitalnih vještina

Edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku, osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina. Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Vaučer za kibernetičku otpornost

Prihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanjaIznos bespovratnih sredstava: 110.000 kn

Razvoj ili primjena složenih digitalnih proizvoda i usluga

Prihvatljivi troškovi: usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipaIznos bespovratnih sredstava: 150.000 kn

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u obliku vaučera, a za svaki od vaučera predviđena su tri poziva. Korištenje jedne vrste vaučera nije preduvjet za korištenje druge vrste vaučera te će MSP-ovi moći iskoristiti dvije vrste vaučera po pozivu.

Vaučer za digitalni marketing

Iznos bespovratnih sredstava: 75.000 kn

Na raspolaganju vam je tim vrhunskih eksperata u području web dizajna i digitalnog marketinga.

Možemo vam ponuditi:

Izradu web stranica

Jedinstven dizajn i posebno programiran WordPress CMS samo za vaše potrebe.

Izradu online trgovine

Izrađujemo super profesionalne web trgovine prilagođene vašem poslovanju.

Digitalni marketing

Digitalni marketing obuhvaća sve aktivnosti promocije vašeg poslovanja na svim digitalnim kanalima.

Kreiranje sadržaja za web

Treba vam kvalitetan tekst i fotografije za va