HL dizajn – web design & digital marketing

Web design

Digital marketing

Copywriting

Oglašavanje

Kreiranje sadržaja za web stranice i društvene mreže

Pisanje tekstova za web i duštvene mreže
Grafičko oblikovanje promo materijala i obrada fotografija

Par savjeta za uspješan web shop

Izrada detaljnog plana

Napravite shemu koji pokriva važna područja vaše buduće web trgovine

Definirajte ciljanog kupca

Razmislite tko je osoba koja će kupovati na vašoj web trgovini.

Izrada web trgovine

Izrada moderne responzivne web trgovine koja će podržavati sve modele plaćanja.

Ulaganje u markenting

Odredite koliko novaca možete odvojiti mjesečno za oglašavanje .