hojsak.s

hojsak.s

Polica privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA Izjava o privatnosti tvrtke HL dizajn (u nastavku „HL dizajn“) odnosi se na privatnost osobnih podataka koji se prikupljaju i koriste na web stranicama hl-dizajn.com i sigurnost osobnih podataka koji se prikupljaju preko ove web…

Bespovratni vaučeri za digitalizaciju 

Vaučeri su namijenjeni jačanju kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije, a moći će se iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, jačanje kapaciteta poduzeća za digitalizaciju i digitalnu transformaciju, digitalni marketing, jačanje kibernetičke otpornosti te za razvoj ili…